Chitose Kuroishi - Backyard
Photo © Chitose Kuroishi