Antonio Gouveia - Kimmeridge Bay
Photo © Antonio Gouveia