Natalya Trotsevich - Zodiac Signs
Photo © Natalya Trotsevich