Simone Arrigoni - Symmetries
Photo © Simone Arrigoni