Igor Chervyakov - (untitled)
Photo © Igor Chervyakov