Piotr Myszkowski - Queen of hair
Photo © Piotr Myszkowski