Kristina Syrchikova - Away
Photo © Kristina Syrchikova