Kristina Syrchikova - Muzhiki
Photo © Kristina Syrchikova