Dimitris Rapakousis - Idomeni
Photo © Dimitris Rapakousis