Ilya Trofimenko - Stranger
Photo © Ilya Trofimenko