giuseppe bonali - mirror...mirror
Photo © giuseppe bonali