Simon Roppel - Under the moon
Photo © Simon Roppel