Qingping Zang - A Thousand Faces
Photo © Qingping Zang