Christian Kleiman - The Jetty
Photo © Christian Kleiman