Evgeny Stetsko - Children's playgrounds
Photo © Evgeny Stetsko