Peng Zhou - Nothing, but everything
Photo © Peng Zhou