Jung-chan Liao - Zero-gravity Dreams
Photo © Jung-chan Liao