Tatsuo Suzuki - Tokyo Street
Photo © Tatsuo Suzuki