Chitose Kuroishi - MITSUYO
Photo © Chitose Kuroishi