Vladimir Tikhorskiy - Untitled
Photo © Vladimir Tikhorskiy