Valeriy Shcherbina - A Heavenly Place
Photo © Valeriy Shcherbina