Kristina Syrchikova - Funeral dress
Photo © Kristina Syrchikova