Chitose Kuroishi - A SLICE OF ME
Photo © Chitose Kuroishi