Tatsuo Suzuki - Friction / Tokyo Street
Photo © Tatsuo Suzuki