wojtek korsak - Paris by panoramic camera Noblex
Photo © wojtek korsak