Minas Stratigos - Burj Khalifa
Photo © Minas Stratigos