Tatsuo Suzuki - Shibuya,Tokyo
Photo © Tatsuo Suzuki