Eduardo Loyola - The Stairs
Photo © Eduardo Loyola