Masumi Shiohara - Portrait of Fruits
Photo © Masumi Shiohara