Natalya Trotsevich - You are infinite
Photo © Natalya Trotsevich