Hiroharu Matsumoto - Alone
Photo © Hiroharu Matsumoto