Thomas Dressler - Fairy circles
Photo © Thomas Dressler