Yuriy Ogarkov - Shamans of Siberia
Photo © Yuriy Ogarkov