Atsushi Hiroshima - Ophelia
Photo © Atsushi Hiroshima