GUANGHUI GU - Floating shadows
Photo © GUANGHUI GU