Matthias Forster - METROPOLIS SUNDAY
Photo © Matthias Forster