Tobias Wilden - City Geometry
Photo © Tobias Wilden