Yee Ling Chiu - Obfuscation Studies
Photo © Yee Ling Chiu