Jung-chan Liao - The Fallen Eve
Photo © Jung-chan Liao