Yuliya Orehova - Women as food
Photo © Yuliya Orehova