Chong Kok Yew - Rear Windows
Photo © Chong Kok Yew