Mitsu Yoshikawa - Brachyglottis leaves
Photo © Mitsu Yoshikawa