Kamila Karpinska - Our dinner
Photo © Kamila Karpinska