Enrico Fossati - Primordial Bay
Photo © Enrico Fossati