Anastasia Gorbunova - (untitled)
Photo © Anastasia Gorbunova