Thierry Bornier - Abstract Xiapu
Photo © Thierry Bornier